Hiện Chúng tôi đang cần tìm các đại lý để phân phối các sản phẩm chất tẩy rửa dùng cho máy rửa bát Quý khách hàng muốn làm đại lý phân phối dòng sản phẩm này xin vui lòng liên hệ: 0981.364.318 CHÚNG TÔI CÓ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO ĐẠI LÝ MỚI!
sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 mới nhất TT 182 bộ tài chính

sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 mới nhất

áp dụng từ ngày 01-01-2016

TT 182/2015/TT-BTC, TT 24/2015/TT-BTC, TT 25/2015/TT-BTC

Biểu thuế tổng hợp các loại thuế MFN/WTO – ATIGA – VCFTA – AIFTA – AKFTA – AJCEP – VJEPA – AANZFTA – AIFTA – VAT

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2016 là tài liệu sử dụng trong công tác xuất nhập khẩu Việt Nam dành cho cán bộ thuế xuất nhập khẩu, cán bộ Hải quan và tổ chức cá nhân quan tâm đến lĩnh vực xuất khẩu nhập khẩu áp dụng năm 2016, được cập nhật đầy đủ các thông tư hướng dẫn mới nhất về thuế xuất khẩu nhập khẩu mới nhất như: TT số 165/2014/TT-BTC – ATIGA, TT số 166/2014/TT-BTC – ACFTA; TT số 167/2014/TT-BTC – AKFTA; TT số 168/2014/TT-BTC – AANZFTA; TT số 169/2014/TT-BTC – AIFTA; TT số 83/2014/TT-BTC – VAT; TT số 162/2013/TT-BTC – VCFTA; TT số 24/2015/TT-BTC (AJCEP) ngày 14-2-2015 ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật bản giai đoạn 2015-2019; TT số 25/2015/TT-BTC (VJEPA) ngày 14-2-2015 ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản giai đoạn 2015-2019; TT số 182/2015/TT-BTC ngày 16-11-2015 ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

sach-bieu-thue-xuat-nhap-khau-nam-2016-moi-nhat-tt-182-bo-tai-chinh

ảnh bìa sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016

Giá bán: 470.000 đồng

QUÝ VỊ NÊN DÙNG THÊM CUỐN SÁCH CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HS TRONG BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

sách chú giải chi tiết mã hs code năm 2016

ảnh bìa sách chú giải chi tiết mã hs code năm 2016

Giá bán: 890.000 đồng/ bộ 2 tập

 

Với mục đích kịp thời cung cấp cho bạn đọc những thông tin trên. Nhà xuất bản Kinh tế xuất bản cuốn sách: “BIỂU THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI NĂM 2016″ (MFN/WTO – ATIGA – VCFTA – AIFTA – AKFTA – AJCEP – VJEPA – AANZFTA – AIFTA – VAT).
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. DANH MỤC VÀ MỨC THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
Phần thứ hai. DANH MỤC VÀ MỨC THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
Phần thứ ba. HỆ THỐNG VĂN BẢN LIÊN QUAN

Sách Biểu thuế xuất nhập khẩu 2016 được trình bày khoa học và chi tiết từng loại thuế cũng như mức thuế suất hàng hóa và thuế giá trị gia tăng để thuận tiện khi tra cứu mức thuế suất và áp thuế cho chính xác.

theo thông tư 182/2015/tt-btc bãi bỏ một loạt các thông tư dưới đây:

a)  Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

b) Thông tư số 17/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014  sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với  mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban  hành kèm  theo Thông tư  số  164/2013/TT-BTC  ngày  15/11/2013 của  Bộ  Tài chính: giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 từ 10% xuống 3%.

c)  Thông  tư  số  30/2014/TT-BTC  ngày  07/3/2014 về  việc  sửa  đổi,  bổ  sung mức thuế suất thuế  xuất khẩu  và  mã  hàng đối  với  mặt  hàng  bột cacbonat canxi  tại Biểu thuế xuất khẩu.

d) Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu  mặt hàng cao su thuộc  nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại  Biểu thuế xuất  khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC  ngày  15/11/2013: Giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng cao su từ 1% xuống 0%.

e)  Thông tư 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 sửa  đổi,  bổ  sung  danh  mục nhóm  mặt  hàng  và  mức  thuế  suất  thuế  nhập khẩu  ưu  đãi  riêng  đối  với  mặt  hàng khung gầm  đã  gắn  động  cơ,  có buồng lái,  có tổng trọng lượng  có tải  trên  20 tấn nhưng  không  quá  45 tấn  quy định tại  Thông  tư  số  164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

g) Thông tư số 131/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

h)  Thông  tư  số  139/2014/TT-BTC  ngày  23/9/2014 sửa  đổi  mức  thuế  nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

i)  Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 sửa  đổi  mức  thuế  suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015.

k) Thông tư số 186/2014/TT-BTC ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

l) Thông tư số 36 /2015/TT-BTC ngày 23/3/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 7113, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu.

m) Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế  xuất khẩu ban hành theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

n) Thông tư số 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu  ưu  đãi  đối  với  một  số  mặt  hàng  xăng,  dầu  thuộc  nhóm  27.10 tại  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

o)  Thông tư số 101/2015/TT-BTC  ngày  29/6/2015 bổ  sung  danh  mục  nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm  thuộc  Chương 98  của  Biểu thuế  nhập khẩu  ưu  đãi  ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

p) Thông tư số 131/2015/TT-BTC ngày 27/8/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu  ưu đãi  đối  với  mặt  hàng xơ  staple  tổng  hợp từ  các  polyeste  thuộc  mã hàng 5503.20.00 tại  Biểu  thuế  nhập  khẩu  ưu  đãi  ban  hành kèm  theo Thông  tư  số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

q) Thông tư số 141/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015 dừng  thực  hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu.

r)  Thông tư số 163/2015/TT-BTC  ngày  05/11/2015 sửa  đổi  mức  thuế  suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 mới nhất bộ tài chính
s)  Thông tư số 164/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 sửa  đổi,  bổ  sung  danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

t) Các quy định khác của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi trái với quy định tại Thông tư này.

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926.98.58.68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962.601.638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963.735.128 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)