Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm), Vui lòng liên hệ Ms Hà: 0963.735.128 Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn!
niên giám thống kê tỉnh lai châu năm 2015 xuất bản năm 2016 mới phát hành
Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hà: 0963.735.128
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn

sách  niên giám thống kê lai châu năm 2015 2016 mới nhất

Lai Châu là một tỉnh biên giới thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam, phía bắc giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phía tây và phía tây nam giáp tỉnh Điện Biên, phía đông giáp tỉnh Lào Cai, phía đông nam giáp tỉnh Yên Bái, và phía nam giáp tỉnh Sơn La.

nien-giam-thong-ke-tinh-lai-chau-nam-2015-xuat-ban-nam-2016-moi-phat-hanh

ảnh bìa niên giám thống kê tỉnh lai châu năm 2015 xuất bản năm 2016 mới phát hành

PHẦN I: ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU
PART I: ADMINISTRATIVE UNIT, LAND AND CLIMATE
PHẦN II: DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG
PART II: POPULATION AND LABOUR
PHẦN III: TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
PART III: NATIONAL ACCOUNTS AND STATE BUDGET
PHẦN IV: ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
PART IV: INVESTMENT AND CONSTRUCTION
PHẦN V: DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ KINH TẾ CÁ THỂ
PART V: ENTERPRISE AND INDIVIDUAL ESTABLISHMENT
PHẦN VI: NÔNG NGHỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
PART VI: AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
PHẦN VII: CÔNG NGHIỆP
PART VII: INDUSTRY
PHẦN VIII: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
PART VIII: TRADE AND TOURISM
PHẦN IX: CHỈ SỐ GIÁ
PART IX: INDEX OF PRICE
PHẦN X: VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG
PART X: TRANSPORT, POSTAL SERVICES AND TELECOMMUNICATIONS
PHẦN XI: GIÁO DỤC – PART XI: EDUCATION
PHẦN XII: Y TẾ, VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO
PART XII: HEALTH, CULTURE AND SPORT
PHẦN XIII: MỨC SỐNG DÂN CƯ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI
PART XIII: LIVING STANDARD AND SOCIAL SECURITY

Lai Chau Statistical Yearbook is compiled and published annually by Lai Chau Statistics Office. Its content includes basic indicators reflects the socio-economic situation of Lai Chau province; the main statistical data on the results of surveys in recent years.
In the book “Laichau Statistical Yearbook 2014”, the data has been compiled for 5 years (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) and are arranged in 13 thematic reflect natural conditions, economic base – administrative, population – labor; Reflecting the results of the entire economy and business-production situation of all the industries, economic sectors in province. The statistics indicators in the yearbook are collected and aggregate processed and accounted according to the range and unified methods. Sources of information to calculate the statistical indicators are from the statistical reports, periodic accounting of the facility, reports of specialized statistics from statistical surveys.
In this yearbook, in addition to systematic data, we also combine revised, modified, collected and added data in accordance with the administrative unit of Lai Chau province. Therefore, we suggest users to use data in this yearbook.
Some indicators special symbols uses in the book:
(-) or (0) : No facts occurred.
(…) : Facts occurred but no information.
During compilation, despite several attempts, but mistakes, limitations are unavoidable. We are looking forward to receiving any comments and ideas from readers and users for better quality publications of Statistical Yearbook of Lai Chau in the future


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926.98.58.68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962.601.638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963.735.128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)

Sách mới xuất bản