Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm), Vui lòng liên hệ Ms Hà: 0963.735.128 Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn!
niên giám thống kê tỉnh bắc ninh năm 2015 2016 ấn phẩm mới nhất
 • niên giám thống kê tỉnh bắc ninh năm 2015 2016 ấn phẩm mới nhất

  • Xuất bản: tháng 6 năm 2016
  • Tác giả: Cục thống kê tỉnh bắc ninh
  • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
  • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
  • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
  • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
  • Đặt hàng Toàn Quốc: 0963.735.128
   Giá bán: Mời liên hệ
Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hà: 0963.735.128
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn

sách niên giám thống kê tỉnh bắc ninh 2015 xuất bản năm 2016 ấn phẩm mới nhất

Bác Ninh phấn đấu đén năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thé kỷ XXI. Tỉnh đâ tập trung mọi nguồn lực đẳy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững Xây dựng nông thôn mới; nâng cao chát lượng nguồn nhân lực và an sinh xâ hội.  sách niên giám thống kê bắc ninh năm 2015 mới nhất
Để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, quản lý, điều hành, hoạch định chién lược; xây dựng các chủ trương, chinh sách phát triển KT-XH của các cáp, các ngành, nhu cầu thông tin của các nhà đầu tư, doanh nhân và của người dùng tin, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh biên tập và xuất bản “Niên giám Thống kê tinh Bắc Ninh năm 2015″. Cuốn Niên giám này sẻ công bố số liệu KT-XH chính thức các năm: 2011, 2012, 2013, 2014 và sơ bộ năm 2015.

niên giám thống kê tỉnh bắc ninh năm 2015

sách niên giám thống kê tỉnh bắc ninh năm 2015 2016

Giá bán: 350.000 đồng

Việc biên tập và phát hành cuốn Niên giám Thống kê tình Bắc Ninh đòi hỏi phải có sự đồng bộ vè phương pháp, phạm vi tinh, nguồn số liệu và thời gian với lộ trinh dài nên không tránh khỏi những hạn ché, thiéu sót. Để cuốn Niên giám Thống kê nàm tiếp theo hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin thống kô của các đối tượng, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh mong nhận được ý kién đóng góp của bạn đọc

Bac Ninh strive to 2015 basically become an industrialized province modem and centrally-ain cities in 2020. The province has íocused all resources promoting industrialization and modemization. Development of high-tech industry, agricuttural comprehensive development towards modemization and sustainability. nien giam thong ke bac ninh 2016 New rural construction; improve the quality of human resources and social security. Wíth the purpose of satisfying needs of studying, drawing up strategies, policies and Economic – Socio development policies of all goverment levels, Bac Ninh PSO has edited and published “Bac Ninh statlstical yearbook 2015″. This Statistics yearbook vvill publish of indicators socio-economic data of the year 2011, 2012, 2013, 2014 and preliminary 2015. The editing and publishing of Bac Ninh Statistics requires a synchronous method, the scope, resources and time data with route length should not avoid from the limitations and shortcomings. Statistical Yearbook for next year and improve to better meet the demand for statistical iníormation of the object, Bac Ninh PSO forward to receiving comments from readers./.
sách niên giám thống kê tỉnh bắc ninh năm 2015 do cục thống kê tỉnh bắc ninh biên soạn và xuất bản năm 2016


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926.98.58.68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962.601.638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963.735.128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)

Sách mới xuất bản